top of page
50pagesbooks logo S.png

Privacystatement/-voorwaarden

50Pagesbooks, een handelsnaam van Charles Hale B.V., gevestigd aan de Rubensstraat 45, 1077 MJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Charles Hale is de bestuurder van Charles Hale B.V. Hij is te bereiken via charles AT 50pagesbooks PUNT com

De webshop wordt gebouwd op het WIX platform:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

50Pages books verwerkt je persoonsgegevens om je bestelling af te kunnen handelen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • De door jou bestelde goederen of diensten

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail AT 50pagesbooks PUNT com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

50Pages books verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Klantenservice

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Verzenden van nieuwsbrieven, mits je deze optie hebt aangevinkt.

 • Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, met name je land van herkomst.

 • Het maken van een factuur.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

50Pages books neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

50Pages books bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres: oneindig om klantenservice te kunnen verrichten. 

 • Indien je hebt aangegeven dat je nieuwsbrieven van ons of de uitgever wilt ontvangen, bewaren we je naam en e-mailadres om deze te kunnen sturen, totdat je deze service opzegt.

Onze partner CB (Centraal Boekhuis BV/CB-logistics) b.v. bewaren naam- en adresgegevens langer voor onder meer wettelijke bewijslast van levering van je bestelling. Voor verwijdering van je persoonsgegevens kun je met hen contact opnemen.

50Pages books wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

 

Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door 50pagesbooks.com worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te garanderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

50Pages books/Charles Hale B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 50Pages books blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen jouw gegevens voor de uitvoering met de volgende bedrijven:​

 1. CB (Centraal Boekhuis BV/CB-logistics) b.v. te Culemborg, voor het verzenden van de goederen of het leveren van de elektronische dienst, óf aan de uitgever van het product indien deze de goederen zelf verzendt in plaats van het CB

 2. Met de uitgever van de bestelde producten wordt verder alleen je plaatsnaam en land gedeeld voor statistieke doeleinden, of, als je daar zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven, ook je naam en e-mailadres om een nieuwsbrief of ander materiaal te ontvangen. Naam-, adres-, email-  en telefoongegevens worden dus zonder je expliciete goedkeuring niet gedeeld met de uitgever.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

50Pages books gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 50Pages books en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail AT 50pagesbooks PUNT com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 50Pages books wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

50Pages books neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail AT 50pagesbooks PUNT com.

bottom of page